lauantai 13. elokuuta 2011

OPETUSSUUNNITELMA (OPS) ja HANKINTALISTAA

Ensimmäisen jakson aika opiskelet mm. seuraavaa:

AMMATTIALAN ESITTÄMISTAVAT - JORI - KUVIS1
Ammattialan esittämistavat 4 ov
 • Photoshop-ohjelmiston perusteet ja ohjelman käyttö graafisen suunnittelun välineenä, layout perusteet
 • Valokuvan käyttö esillepanossa
 • Ammattipiirustus: projektio- leikkaus- ja havainnekuvat
 • Ideoinnista esitystekniikkaan: erilaiset ideointitekniikat sekä esitystekniikan merkityksen ymmärtäminen suunnitteluideoiden viestittämisessä. Planssi: Planssausmateriaalien ja layoutin merkitys oman työn sisällöllön kuvaajana.
- Mukaan tarvitset jo keskiviikkona mm.
 • mittasuhdeviivaimen, 
 • 50 cm - 80 cm metalliviivaimen, 
 • A2 akvarellilehtiön, 
 • hyvät akvarellisiveltimet, 
 • omat akvarellit ja 
 • sakset

AMMATTIIN ORIENTOITUMINEN - JOLA - KUVIS 2

Ammattiin orientoituminen 2 ov
 • Käsi- ja taideteollisuusalaan perehtyminen, opintojen suunnittelu sekä ryhmän että opiskelijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitoksen toimintaympäristöön perehtyminen ja opiskelijatovereihin tutustuminen . Opintososisaalisten etujen selvittäminen. Opiskelijan henkilökohtaisten, opintoja koskevien toiveiden kartoitus. Opiskelun työskentelytapoihin ja opetussuunnitelmaan tutustuminen.
 • Asiakaslähtöisen valmistamisen välineenä tiimityöskentely: tiimityöskentelyyn perehtyminen, tiimijohtaminen, projektihallinta tiimityöskentelyssä

PUURAKENTEET - TIMO - Mariankadun tilat

Puu- ja metallirakenteet 4 ov
 • Puu: Rakenteiden suunnittelu, materiaalituntemus, puutyötekniikat, pinnankäsittely tutustutaan puumateriaaliin ja sen ominaisuuksiin, puun työstötapoihin sekä työstämisessä käytettäviin käsityövälineisiin ja koneisiin ja niiden käyttöön työturvallisuutta noudattaen. Levymateriaalien ominaisuuksien osaaminen ja käyttöalojen tunteminen.
 • Metalli: opiskelija kykenee käyttämään metallitöissä tarvittavia yleisimpiä työstökoneita, laitteita ja käsityövälineitä sekä tuntee metallialalla käytettävät materiaalit ja niiden toimitusmuodot.
- Timon kanssa lähdette tekemään 40 cm x 40 cm x 40 cm sekä 40 cm x 40 cm x 80 cm esillepanokuutioita

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti