Visutyö: Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen

Visutyön ensimmäisen ja toisen työelämäjakson bloggaukset:

 • Esittele yritys ja sen kohderyhmät.
 • Esittele visualistin työn kuva. Kerro normaalista päivästä ja viikosta.
  On mahdollista, että yrityksessäsi ei ole nimetty visualistia. Kuvaile silloin, mitä yrityksessä kuuluu visuaalisen myynnin/markkinoinnin tehtäviin.
 • Piirrä myymälän pohjapiirros ja nimeä eri alueet/osastot.
  Ei tarvitse olla mittakaavassa mutta tee huolellinen, siisti piirros.
 • Merkitse pohjapiirrokseen myymälän esillepanoalueet.
 • Merkitse pohjapiirrokseet 2-3 tyypillisintä asiakkaiden käyttämää reittiä sekä kylmät ja kuumat alueet.
 • Pohdi millä keinoin voit vaikuttaa asiakaskiertoon. Kuvaa esimerkein kuinka vaikutit asiakkaan käyttäytymiseen.
 • Ammattisanasto. Kuvaile sanoin ja kuvin 10 visutyöhön liittyvää ammattisanaa esim. etuveto, hirsipuu...
 • Kuvaile tarkasti väh 3 eri esillepanoaluetta ja kerro niihin liittyvät ohjeistukset. Miten alueet poikkeavat toisistaan? Mitä otetaan erityisesti otetaan huomioon? Kuinka usein alue uudistetaan? Graafisen materiaalin paikka? Valaistus? Esillepanon apuvälineet ja kalusteet ko. alueella. 
 • Valokuvaa esillepanoalueet ennen ja jälkeen muutostyön. Kerro mihin kiinnitit huomiota uudistamisessa.
 • Myynnin edistämiseksi myymälöissä järjestetään kampanjoita. Kerro kuinka kampanjaesillepanot eroavat tavallisesta arjesta. Onko uusia esillepanoalueita? Graafista materiaalia? Muutos myymälän layoutissa? Henkilöstön pukeutuminen?
 • Millaista yhteistyötä teet myymälän muiden työntekijöiden kanssa.
 • Millaista jätettä myymälässä syntyy? Ja kuinka se kierrätetään?
 • Kuinka yrityksesi on ottanut huomioon hiilijalanjäljen pienentämisen?

Työssäoppimisjaksolla voit käyttää yhden päivän bloggausten kirjoittamiseen. Ammatillinen ohjaaja auttaa sinua tarvittaessa tehtävien tekemisessä. Sovi tapaamisesta ennakkoon.
Tehtävät tulee valmiina ja blogissa julkastuna ennen ohjaus- tai arviointikeskustelua.

Näyttö työssäoppimisen yhteydessä

Kaksi vaihtoehtoa
 1. työskentely visualistina
 2. kampanja
Ohjaava opettaja ohjeistaa sinut tarkemmin tehtävään. Muistathan, että näyttötehtävä suunnitellaan ennakkoon yhdessä opettajan, työpaikkaohjaajan ja sinun kanssa.

Visuaalinen markkinointiVisualistin työ myymälässä on osa markkinointia, tarkemmin määriteltynä visuaalista markkinointia. Katso oheinen Anna Juuselan/Yancan tuottama video.


Myymälätilan skannaus

 1. Valitse myymälä, johon haluat perehtyä huolella. Keskustele myymäläpäällikön tai vastaavan kanssa tehtävästä. Tehtävän tavoitteena on havainnoida, ei arvioida tai arvostella. 
 2. Heittäydy asiakkaan rooliin  
 3. Dokumentoi havaintosi piirtämällä, valokuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla 
 4. Dokumentoi seuraavat asiat ja havainnot myymälätilasta:

  1. Julkisivu 

   1. Videoi julkisivun yleisilme ja valokuvaa yksityiskohtia.
   2. Onko myymälässä näyteikkuna? - Onko ikkuna siisti?  
   3. Onko teippauksia? Miten suuren pinta-alan ne ikkunasta täyttävät?
   4. Onko katuseisoja, matto, markiisi, roskapönttö, kukkaistutuksia tms. jolla kiinnitetään ohikulkijan huomio?
  2. Sisäänkäynti 

   1. Sisäänkäynti on myymälä tärkeimpiä esillepanoalueita. Sitä nimetään mm. A-alue, trendi-alue, ykkösalue.
   2. Minkälainen sisääntuloalue on? Millainen teema siinä on? Millaisia esillepanorakenteita on käytetty? Onko käytetty graafista materiaalia? Miten alue erottuu muusta myymälästä? Onko alue 360 kierrettävissä? Mihin suuntaan alue on parhaimmillaan? Miten alue on valaistu? Onko vain muutama tuote esillä vai onko asiakkaan helppo ostaa alueelta? Jatkuuko idea muissa lähellä olevissa esillepanoissa? Onko esillepano rakennettu korkeaksi vai näkeekö sen yli takana avautuvan myymälätilan.  
   3. Onko sisääntuloalueella hälyhuput? 
  3. Kierto 

   1. Astu myymälään sisälle ja kierrä se sinulle luontevalla tavalla.
   2. Piirrä myymälätilan layout käsin. Merkitse layoutiin mahdolliset osastot.
   3. Piirrä layoutiin kulkemasi reitti. Merkitse erikseen kohdat, joissa pysähdyit katsomaan ja/tai koskettamaan tuotteita.
    Tutki asiakkaiden kulkemia reittejä. (Voit pyytää ystävääsi tähän tehtävään.) Ja dokumentoi ne layoutiin ja merkitse myös pysähtymiset.
     
   4. Analysoi ns. kylmät ja kuumat alueet. Missä ne sijaitsevat? Mitä voit päätellä?
  4. Seinät 

   1. Analysoi seinäesillepanot, mitä "sääntöjä" tunnistat
   2. Tutki ja kuvaa värijärjestyksiä 
  5. Kassa-alue 

   1. Kuvaa kassa-alue 
   2. Mitä myydään kassa-alueen läheisyydessä? Kuinka esillepanot on rakennettu? 
   3. Millaista graafista materiaalia on kassa-alueella? 

 1. Dokumentoi seuraavat markkinoinnin keinot: Valaistus 

   1. Miten myymälä on valaistu julkisivun puolelta? 
   2. Millainen yleisvalaistus myymälässä on? 
   3. Miten kanssa-alue on valaistu? 
   4. Miten eri esillepanot on valaistu? 
   5. Onko jotain alueita tai tuotteita valaistu erityisesti? 
   6. Miten kulkureitti on valaistu? 
  1. Äänet 

   1. Minkälainen on äänimaisema myymälässä? 
   2. Käytetäänkö musiikkia markkinoinnin tukena? 
   3. Mitä muita ääniä tilassa on? (melu / ilmastointi) 
  2. Tuoksut 

   1. Millainen on myymälän tuoksumaisema? 
  3. Henkilökunnan pukeutuminen 

   1. Miten henkilökunta on pukeutunut? 
  4. Graafinen materiaali 

   1. Millaista graafista materiaalia löydät myymälästä?  
   2. Näkyykö jokin kampanja vahvasti myymälän graafisessa materiaalissa 
  5. Myymäläkalusteet 

   1. Mitä materiaaleja myymäläkalusteissa on käytetty (metalli / puu / lasi) 
   2. Minkä värisiä kalusteet ovat? 
   3. Miten eri korkuisia tasoja on käytetty? 
   4. Millaiset ovat seinillä olevat myymäläkalusteet?
    Millaisia kalusteita on kassa-alueella?
   5. Mitä mielikuvia kalusteet herättävät sinussa? Vastaavatko ne myymälän liikeideaan?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti