Visutyö: Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen

Visutyön ensimmäisen työelämäjakson tehtävät:

 • Esittele yritys ja sen kohderyhmät
 • Esittele visualistin työn kuva. Kerro normaalista päivästä ja viikosta. On mahdollista, että yrityksessäsi ei ole nimetty visualistia. Kuvaile silloin mitä yrityksessä kuuluu visuaalisen myynnin tehtäviin.
 • Piirrä myymälän pohjapiirros ja nimeä eri alueet. Ei tarvitse olla mittakaavassa mutta tee huolellinen, siisti piirros.
 • Luettele eri esillepanoalueet mitä myymälästä löytyy.
 • Kuvaile tarkasti väh 3 eri esillepanoaluetta ja kerro niihin liittyvät ohjaistukset. Miten alueet poikkeavat toisistaan? Mitä otetaan erityisesti otetaan huomioon? Kuinka uusein alue uudistetaan? Graafisen materiaalin paikka? Valaistus? Esillepanon apuvälineet ja kalusteet ko. alueella. 
 • Valokuvaa esitteläsi alueet ennen ja jälkeen muutostyön. Kerro mihin kiinnitit huomio uudistamisessa.
 • Millaista yhteistyötä teet myymälän muoden työntekijöiden kanssa.
 • Millaista jätettä myymälässä syntyy? Ja kuinka se kierrätetään?
 • Kuinka yrityksessi on ottanut huomioon hiilijalanjäljen pienentämisen?

Työssäoppimisjaksolla voit käyttää yhden päivän bloggausten kirjoittamiseen. Ammatillinen ohjaaja auttaa sinua tarvittaessa tehtävien tekemisessä. Sovi tapaamisesta ennakkoon.
Tehtävät tulee valmiina ja blogissa julkastuna ennen ohjauskeskustelua.
1. Myymälätilan skannaus

 1. Valitse myymälä, johon haluat perehtyä huolella. Keskustele myymäläpäällikön tai vastaavan kanssa tehtävästä. Tehtävän tavoitteena on havainnoida, ei arvioida tai arvostella. 
 2. Heittäydy asiakkaan rooliin  
 3. Dokumentoi havaintosi piirtämällä, valokuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla 
 4. Dokumentoi seuraavat asiat ja havainnot myymälätilasta:

  1. Julkisivu 

   1. videoi julkisivun yleisilme ja valokuvaa yksityiskohtia 
   2. Onko myymälässä näyteikkuna? - Onko ikkuna siisti?  
   3. Onko teippauksia? Miten suuren pinta-alan ne ikkunasta täyttävät 
   4. Onko katuseisoja, matto, markiisi, roskapönttö, kukkaistutuksia 
  2. Sisäänkäynti 

   1. Sisäänkäynti on myymälä tärkeimpiä esillepanoalueita. Sitä nimetään mm. A-alue, trendi-alue, ykkösalue 
   2. Minkälainen sisääntuloalue on? Millainen teema siinä on? Millaisia esillepanorakenteita on käytetty? Onko käytetty graafista materiaalia, Miten alue erottuu muusta myymälästä? Onko alue 360 kierrettävissä? Mihin suuntaan alue on parhaimmillaan? Miten alue on valaistu? Onko vain muutama tuote esillä vai onko asiakkaan helppo ostaa alueelta? Jatkuuko idea muissa lähellä olevissa esillepanoissa? Onko esillepano rakennettu korkeaksi vai näkeekö sen yli takana avautuvan myymälätilan.  
   3. Onko sisääntuloalueella hälyhuput? 
  3. Kierto 

   1. Astu myymälään sisälle ja kierrä se sinulle luontevalla tavalla 
   2. Piirrä myymälätilan layout käsin 
   3. Piirroksessa näkyy seuraavat asiat: Kuinka alueet ja myymäläkalusteet sijoittuu ja millaisen reitin kuljit 
   4. Merkitse erikseen kohdat, joissa pysähdyit katsomaan tuotteita 
   5. Pyydä joku kaveri myymälään mukaasi ja pyydä häntä kiertämään myymälä haluamallaan tavalla. Piirrä hänen kulkureitti ja merkitse kohdat, joissa hän pysähtyi tarkastelemaan tuotteita. 
   6. Mille alueille et mennyt, miksi et kiinnittänyt huomiota niihin. 
  4. Seinät 

   1. Havainnoi vertikaalit ja horisontaalit linjat 
   2. Tutki ja kuvaa värijärjestyksiä 
   3. Ympyröi valokuvista ryhmät  
  5. Kassa-alue 

   1. Kuvaa kassa-alue 
   2. Mitä myydään kassa-alueen läheisyydessä? Kuinka esillepanot on rakennettu? 
   3. Millaista graafista materiaalia on kassa-alueella? 

 1. Dokumentoi seuraavat markkinoinnin keinot: Valaistus 

   1. Miten myymälä on valaistu julkisivun puolelta? 
   2. Millainen yleisvalaistus myymälässä on? 
   3. Miten kanssa-alue on valaistu? 
   4. Miten eri esillepanot on valaistu? 
   5. Onko jotain alueita tai tuotteita valaistu erityisesti? 
   6. Miten kulkureitti on valaistu? 
  1. Äänet 

   1. Minkälainen on äänimaisema myymälässä? 
   2. Käytetäänkö musiikkia markkinoinnin tukena? 
   3. Mitä muita ääniä tilassa on? (melu / ilmastointi) 
  2. Tuoksut 

   1. Millainen on myymälän tuoksumaisema? 
  3. Henkilökunnan pukeutuminen 

   1. Miten henkilökunta on pukeutunut? 
  4. Graafinen materiaali 

   1. Millaista graafista materiaalia löydät myymälästä?  
   2. Näkyykö jokin kampanja vahvasti myymälän graafisessa materiaalissa 
  5. Myymäläkalusteet 

   1. Mitä materiaaleja myymäläkalusteissa on käytetty (metalli / puu / lasi) 
   2. Minkä värisiä kalusteet ovat? 
   3. Miten eri korkuisia tasoja on käytetty? 
   4. Millaiset ovat seinillä olevat myymäläkalusteet?
    Millaisia kalusteita on kassa-alueella?

2. Visuaalinen markkinointi


Visualistin työ myymälässä on osa markkinointia, tarkemmin määriteltynä visuaalista markkinointia. Katso oheinen Anna Juuselan/Yancan tuottama video.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti