Asiakastyöprosessi

 1. Asiakkaan hankinta
 2. Asiakkaan tarpeiden kartoitus sekä aikataulusta ja kustannuksista sopiminen
 3. Tiedon hankinta suunnittelutyön pohjaksi
  Huomioiden säädökset ja määräykset.
 4. Oman työskentelyn aikataulutus
 5. Ideointi
 6. Ideoiden vertailu ja karsinta (johtopäätökset)
 7. Ideoiden esittely asiakkaalle 
  Havainnekuvat, tekniset piirrokset yms.
  Perustelee asiakkaalle valintojen vaikutusta ulkonäköön, toteutukseen, toimivuuteen, hintaa ja  laatuun.
 8. Työympäristön valmistelu
 9. Asiakastyön valmistaminen
 10. Asiakastyön viimeistely
 11. Työstä syntyneiden kustannusten laskeminen ja työn hinnoittelu
 12. Työn luovutus asiakkaalle
 13. Palautteen pyytäminen asiakkaalta
 14. Laskutus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti