Työyhteisöosaaja

 Bloggaustehtävät


Pohdi työskentelyäsi seuraavien näkökulmien mukaan (jokaisen pallukan alle tekstiä ja/tai kuvaa).

1.

Opiskelija osaa toimia työorganisaation toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön rooli 

 • ottaa vastuun omista työtehtävistään ja sovitusta asioista 
 • suunnittelee omaa työtään ja kykenee arvioimaan siihen käytettävää aikaa realistisesti organisaation tavoitteet huomioiden 
 • noudattaa moitteetta työsuhteen ehtoja 
 • noudattaa työyhteisön sovittuja toimintatapoja ja löytää luovia ratkaisuja työyhteisön toiminnan kehittämiseen 
 • noudattaa työturvallisuusohjeita, kehittää työpaikan työturvallisuutta ja ohjaa muita ohjeiden noudattamisessa 
 • noudattaa viimeistellysti työyhteisön pukeutumiskoodia 

Opiskelija osaa toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa

 • hallitsee hyvät käytöstavat ja ottaa toiset huomioon työskentelyssä 
 • osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti työyhteisön neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin 
 • tunnistaa oman roolinsa työyhteisön hyvän ilmapiirin rakentamisessa ja sen vaikutukseen työhyvinvointiin sekä toimii tämän periaatteen mukaisesti 

Opiskelija osaa arvioida omaa työsuoritusta ja hyödyntää saamaansa palautetta

 • arvioi realistisesti omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa 
 • vastaanottaa palautetta ja kehittää itsenäisesti työskentelyään saadun palautteen perusteella 
 • antaa rakentavaa palautetta 

kkkk

2.

 • Mitä ammattiryhmiä työpaikallasi on?
 • Kuvaile ammattiryhmien tehtävät pääpiirteiltään.
 • Mikä yrityksen työtehtävistä, ammateista kiinnostaa sinua erityisesti?
  Selvitä huolella mitä ammattiin sisältyy. Haastattele henkilöä, joka toimii kyseisessä tehtävässä.
  Keskustelkaa hänen työ- ja opiskelu-urasta. Missä hän on opiskellut? Kuinka pitkään? Työhistoria? Mitä osaamista tai taitoja hänellä on, että hän on saanut nykyisen työtehtävän? Miltä näyttää ammatin tulevaisuus vuonna 2040?
 • Unelma-ammatin hyvät puolet ja huonot puolet?
 • Mitä osaamista sinulla on jo nyt, jota voisit käyttää sinua kiinnostavassa tehtävässä? Mitä taitoja sinun tulisi opiskella? Mitä uhkia saatat kohdata matkalla kohti unelma-ammattia? Mitä muita mahdollisuuksia sinulle avautuu opiskelun myötä?
 • Mitä unelmatehtävän saavuttaminen vaatii läheisiltäsi? Tuleeko heidän kenties luopua jostakin?
 • Mikä auttaa sinua matkallasi eteenpäin unelma-ammattia?
 • Pyydä työkavereiltasi palautetta. Pyydä heitä listaamaan 5 taitoa tai vahvuutta, joita he ajattelevat sinulla olevan. Mitkä työkavereittesi kuvaamista ominaisuuksista ovat sellaisia, että ne mahdollisesti auttaisivat sinua onnistumaan unelmatyössä?

3.

 • Kuvaile tavallinen työpäivä. Mitä tehtäviä päivää liittyy? Millainen on aikataulu?
 • Mitkä tehtävistä sujuvat hienosti? Missä tarvitset apua ja ohjausta?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti